TESDER İLETİŞİM


Telefon : 0212 356 1980 - Faks : 0212 213 22 79 - GSM : 0533 698 42 44

e-mail : info@tesder.biz